A Jihad for Love (2007)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Belgeseller
A Jihad for Love (2007)

Parvez Sharma İslam dünyasında, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da altı yıl boyuca gezip, inançlarıyla cinsel kimlikleri arasında bir uyum bulmakta zorlanan pek çoğu dindar Müslüman gay ve lezbiyenin hayatlarını kayıt altına aldı. Hindistanlı yönetmeni Marianna Evenstein tanıtıyor.

Hindistan’da doğup büyüyen Parvez Sharma kendisini hem bir gay hem de bir Müslüman olarak tanımlıyor. Yönetmen, 2000 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaya başlamış ancak, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarının ardından kendisini ABD’de bir Müslüman olarak tanımlamak zorunda hissetmiş.

“Birçok açıdan dünyadaki her şey değişmişti ve inancım İslam beni, Batı’da görünür kılmaya başlamıştı. “Aynı zamanda Sharma 11 Eylül’den sonra İslam’ın Batı medyasında olumsuz bir şekilde sunuluşundan da rahatsızlık duyuyordu. “A Jihad for Love”ı (Aşk için Cihat) yapması ona “İslam’ı bu dine mensup en sıradışı insanların ağızndan; gay ve lezbiyenlerin ağzından anlatma” fırsatını veriyordu.

Sharma’nın filmine konu olan kişiler İslam’ın çok farklı ve çeştili dünyalarını temsil ediyorlar: Sünniler ve Şiiler, gelenekseller ve modernler, ortodokslar ve daha seküler olanlar. Bu kişiler arasında Güney Afrika’da bulunan ve gay olduğunu açıklamış bir imam, Fransa’ya kaçmadan önce gay olduğu için Mısır’da hapse atılıp işkence görmüş biri, Türkiye’de yaşayan lezbiyen bir çift ve şu anda Kanada’da yaşayan İran’dan kaçmış dört homoseksüel erkek bulunuyor.

Bütün bu kişilerin ortak tarafı ise inançlarına sürekli olarak ve yoğun bir şekilde bağlı olmaları. Başlarından geçen bütün o zorlu kötü olaylara rağmen aralarından hiçbiri inançlarından vazgeçmeyi seçmemiş.

Sharma, filminde yer alan kişilerle bir güven ilişkisi geliştirmek için bir hayli zaman harcamış, böylelikle filmde yer alan kişiler inançları ve cinsel tercihleri ile ilgili son derece kişisel deneyimlerini yönetmene açmaktan çekinmemişler. Bunlar Sharma’yı çok güçlü bir şekilde etkilemiş.

İnanç üzerine dersler

“Kesinlikle söylemeliyim ki, bu film aracılığıyla inancımı ve kendi İslam’ımı yeninden değerlendirdiğim uzun bir yolculuğa çıktım. Kendimi, İslam’ın yaşandığı pek çok dünyada yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum. Filmimde yer alan kişilerin çektikleri ızdırabı ben de çektim ve onlar bana her gün inanç hakkında yeni şeyler öğrettiler.”

Kuran’ı geleneksel şekilde yorumlayanlara göre homoseksüellik bir günah olarak kabul ediliyor ve kesinlikle yasaklanıyor. Bunun sonucu olarak, aynı cinsiyettekilerin buna benzer aktiviteleri çoğu İslam ülkesinde kanun dışı olarak belirlenmiş durumda. Sharma, böylesi bir ‘tabu’ konu hakkında film yapmaya İslami anlayışa sahip hükümetlerin izin vermeyeceğini düşündüğü için çekimlerini gizli bir şekilde yapmış. Kendisi, “bir turistmişim gibi davrandım” diye açıklıyor durumu, “böylelikle gerçekten pek çok yere ve kişiye kolaylıkla ulaşabildim, çünkü herkes gibi görünüyordum.”

Sharma’nın kendi dinsel kimliği konuya içeriden bakan bir perspektif sağlarken, söz konusu inanca da çok büyük saygı gösterilmesi sonucunu doğuruyor. Bunu Sharma şu şekilde açıklıyor, “Pek çok açıdan, Müslüman olmam bana filmi yaparken bir Müslümanın gözüyle konuya yaklaşmamı sağladı ve çok büyük ölçüde konuya İslam anlayışıyla bakmamı mümkün kıldı.”

“Benim için, mensubu olduğum dini yalnızca eleştirmeye yönelik bir film yapmak daha kolay olacaktı; ancak ben, filmimde yer alan kişilerle birlikte büyük bir sevgiyle, sahip olduğumuz inancın güzelliğinin tam bir dürüstlük ve bütünlükle filme yansıtıldığından emin olmak istiyordum ve bunun için de büyük çaba gösterdim.”

İçsel, manevi bir çaba olarak cihat

Filmin adı “A Jihad for Love” kasıtlı olarak seçildi. Batıda, “cihat” kavramı yalnızca ve öncelikle “kutsal savaş” ile ilişkilendiriliyor. Ancak “cihat” İslami geleneğe göre bir içsel, manevi çaba ya da kavga olarak da anlaşılır. Bu konuda Sharma sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Biz bu filmde günümüzde kullandığımız kelime dağarcığımızda en çok tartışma yaratan ve insanların üzerinde tam olarak anlaşamadığı konuları gündeme getiriyoruz ve diyoruz ki, İslam içinde şiddet taraftarı olanların ortaya koyduğu cihat kavramı Muhammed Peygamber’in kullandığı anlamdan farklı. O, cihat kelimesiyle çok daha büyük bir savaşımdan, içsel bir savaşımdan söz ediyordu.”

Sharma’nın burada söz ettiği savaşım filmde yer alan kişilerin de içinde bulunduğu bir savaşım: Kişisel, manevi bir kabul görme çabası ve son kertede yalnızca sevgiye, aşka odaklanmış bir savaşım. Filmde anlatılan hikâyelerin hepsinde bir ızdırap var ancak filmde geleceğe dair bir umut da anlatılmış. Filmdeki karakterler kendi inançlarıyla kendi içsel benlikleri arasında bir uyum yakalama çabasıyla uğraşırken İslam’la yeni ve kişisel bir ilişki kurmayı başarıyorlar. Ve böylelikle, hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara faklı bir perspektif sunuyorlar. Bu perspektif bir herkesin bir parçası olduğu insanlığa ve dinsel bölünmüşlüklerin ortadan kalkması için gerekli köprülere odaklanıyor.

Camilere ve toplumlara değişim getirmek

“A Jihad for Love” şimdiye kadar gösterildiği festivallerde – Kanada, Brezilya, Meksika, Güney Afrika, ve Büyük Britanya – izleyenlerin tepkilerini harekete geçirdi. Gösterilen tepkilerin büyük bir çoğunluğu fazlasıyla olumlu olsa da Sharma, filmin gösterimin ardından bazı kızgın ve tehdit edici e-mailler aldığını da kabul ediyor. Ancak bu tepkiler yönetmenin bu filmini Müslüman dünyasında Müslümanlara göstermek amacından vazgeçirmemiş.

Sharma bu konuda şunları söylüyor: “İzleyicilerin olumlu tepkilerini ve filmi nasıl kucakladıklarını gördükten sonra fark ettim ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde film bir hareket haline dönüşecek.”

“Bu film aracılığıyla Müslümanlar arasında bir diyalog oluşturma projesini ortaya koyuyoruz. Bu proje dönüştürme gücüne sahip bir proje ve bir değişim yaratacak. Bu filmi camilere, Müslümanların oluşturduğu topluluklara, filmin görülmesinin gerçekten çok büyük önem taşıdığı yerlere götüreceğim.”

“Eğer Tahran’da genç bir adamın ya da Kahire’de genç bir kadının kendisini tamamen toplumdan yalıtılmış ve yalnız hissetmesine, ya da bir intihar girişiminde bulunmasına engel olabilirsem… eğer onlara bir umut verebilir ve kendi cinsel kimliklerinin gereklerini yerine getirirken sahip oldukları inanca da sadık kalabileceklerine ikna edebilirsem…. Eğer, bir kişinin hayatı bu film sayesinde değişebilirse, sanırım bazı açılardan çabalarımın sonucunu almış olacağım.”

Kaynak : Qantara.de

Tür : Belgesel
Yönetmen : Parvez Sharma
Yazar / Senarist : Parvez Sharma
Süre : 81′
Yapım : Channel Four Films